Przejdź do treści

INFORMACJE OGÓLNE

MOPS BIAŁOGARD

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SPRAWOZDANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Projekt ProOpieka

OFERTY PRACY

INNE

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans jednostki za 2020

234 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

66 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

496 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat za 2020

174 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu za 2020

157 KBPobierzPodgląd pliku