Przejdź do treści

INFORMACJE OGÓLNE

MOPS BIAŁOGARD

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SPRAWOZDANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Projekt ProOpieka

OFERTY PRACY

INNE

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze w mieszkaniu wytchnieniowym w Białogardzie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

183 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 - Formularz oferty

75 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 - Wzory oświadczeń

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 - Wzór wykazu osób

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 - Wzór umowy z załącznikami

222 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

79 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

57 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

352 KBPobierzPodgląd pliku