Przejdź do treści

INFORMACJE OGÓLNE

MOPS BIAŁOGARD

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SPRAWOZDANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Projekt ProOpieka

OFERTY PRACY

INNE

Ponowne ogłoszenie na wykonanie prac adaptacyjnych i remont mieszkania wytchnieniowego w lokalu przy ul. Połczyńskiej 16

Baza konkurencyjności

57 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Wzór formularza oferty

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Wzór wykazu robót budowlanych

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 4 Wzór umowy

106 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 5 Przedmiar robót

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 6 Klauzula RODO

46 KBPobierzPodgląd pliku