Przejdź do treści

INFORMACJE OGÓLNE

MOPS BIAŁOGARD

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SPRAWOZDANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Projekt ProOpieka

OFERTY PRACY

INNE

Ponowne ogłoszenie na wykonanie prac adaptacyjnych i remont mieszkania wytchnieniowego w lokalu przy ul. Połczyńskiej 16

Baza konkurencyjności

57 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Wzór formularza oferty

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Wzór wykazu robót budowlanych

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 4 Wzór umowy

106 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 5 Przedmiar robót

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 6 Klauzula RODO

46 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie prac adaptacyjnych i remont mieszkania wytchnieniowego w lokalu przy ul. Połczyńskiej 16

Zał.1 - Wzór formularza oferty

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 - Wykaz robot budowlanych

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 - Oświadczenie o braku powiązań

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 4 - Wzór umowy

106 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 5 - Przedmiar robot

214 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 6 - Klauzule RODO

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

67 KBPobierzPodgląd pliku

Baza konkurencyjności – Remont mieszkania wytchnieniowego

Baza konkurencyjności – Remont mieszkania wytchnieniowego

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiana ogłoszenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

86 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

85 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

178 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (002)

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 - Formularz oferty

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 - Wzór umowy z załącznikami

87 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 - Wzór wykazu osób

173 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

Ogłoszenie

789 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 - Formularz oferty

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 - Wzory oświadczeń

79 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 - Wzór umowy z załącznikami

233 KBPobierzPodgląd pliku