Przejdź do treści

INFORMACJE OGÓLNE

MOPS BIAŁOGARD

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SPRAWOZDANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Projekt ProOpieka

OFERTY PRACY

INNE

Ponowne ogłoszenie na wykonanie prac adaptacyjnych i remont mieszkania wytchnieniowego w lokalu przy ul. Połczyńskiej 16

1. Baza konkurencyjności

57 KBPobierzPodgląd pliku

2. Zapytanie ofertowe

67 KBPobierzPodgląd pliku

3. Zał. 1 Wzór formularza oferty

62 KBPobierzPodgląd pliku

4. Zał. 2 Wzór wykazu robót budowlanych

65 KBPobierzPodgląd pliku

5. Zał. 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

58 KBPobierzPodgląd pliku

6. Zał. 4 Wzór umowy

106 KBPobierzPodgląd pliku

7. Zał. 5 Przedmiar robót

216 KBPobierzPodgląd pliku

8. Zał. 6 Klauzula RODO

46 KBPobierzPodgląd pliku

9. Informacja o wyniku postępowania

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

Ogłoszenie

789 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 - Formularz oferty

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 - Wzory oświadczeń

79 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 - Wzór umowy z załącznikami

233 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

Ogłoszenie

789 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 - Formularz oferty

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 - Wzory oświadczeń

79 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 - Wzór umowy z załącznikami

233 KBPobierzPodgląd pliku

Kompleksowe usługi opiekuńcze

RPO plakat PRO

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze do projektu

29 KBPobierzPodgląd pliku