Przejdź do treści

INFORMACJE OGÓLNE

MOPS BIAŁOGARD

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SPRAWOZDANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Projekt ProOpieka

OFERTY PRACY

INNE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

763 KBPobierzPodgląd pliku

Zamówienie publiczne- dostawa produktów żywnościowych 2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

594 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

1. Formularz oferty, zał. nr 1

65 KBPobierzPodgląd pliku

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków, zał. nr 2

58 KBPobierzPodgląd pliku

3. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej, zał. nr 3

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

4. Wykaz dostaw, zał. nr 4

19.4 KBPobierzPodgląd pliku

5. Formularz cenowy, zał. nr 5

54 KBPobierzPodgląd pliku

6. Projekt umowy, zał. nr 6

462 KBPobierzPodgląd pliku

7. Zobowiązanie podmiotu, zał. nr 7

14.8 KBPobierzPodgląd pliku